صدای برخوار- رئیس شورای شهر دولت آباد گفت: با همکاری جمعی از مالکین ادامه بلوار جانبازان و همت واحد های املاک و شهرسازی آزادسازی بخش عمده ای اراضی باقی مانده در حریم دولت آباد انجام و بزودی به پیمان کار لاین شرقی تحویل داده میشود.

محمدرضا حیدریان در گفت و گو با صدای برخوار افزود: پروژه جانبازان ، همواره دغدغه مردم شهر دولت آباد بوده است از این رو ؛از ابتدا شروع دوره شورای اسلامی شهر دولت آباد اجرای پروژه جانبازان در اولویت قرار داشت .

وی بیان کرد:پروژه هفت کیلومتری جانبازان سال ۱۳۸۲ توسط شهرداری دولت آباد و با حمایت نماینده وقت به عنوان مسیر ارتباطی مکمل و ایمن در راستای توسعه شهر و دسترسی به اصفهان در دستور کار قرار گرفت .
رئیس شورای دولت آباد با اشاره به اینکه چهار کیلومتر از این مسیر در حریم دولت آباد و سه کیلومتر در حریم اصفهان است ، بیان کرد: اقدامات عملیاتی در حریم دولت آباد از سال گذشته با عقد قراردادی بالغ بر ۴ میلیارد در لاین غربی پروژه آغاز شده است .
حیدریان تصریح کرد:طی چند روز اخیر آزادسازی بخش عمده اراضی باقی مانده در حریم دولت آباد انجام و امروز تسطیح و فراهم نمودن زمینه جهت تحویل به پیمان کار به منظور  آغاز عملیات عمرانی انجام شد.
رئیس شورای شهر دولت آباد تصریح کرد:دیروز با همکاری ویژه واحد های شهرسازی و املاک شهرداری و برگزاری جلسات متعدد با مالکین،جهت نزدیک به ۷ هزار متر مربع از اراضی توافق انجام شد و برای آزادسازی ۷ هزار متر باقی مانده نیز در حال مذاکره هستیم و توافقات اولیه آن نیز انجام شده است.
حیدریان خاطر نشان کرد:در سال جاری نزدیک هفت میلیارد قرارداد برای لاین غربی بسته شدو امید است . تا پایان دوره عملیات هر دو مسیر در حریم شهر دولت آباد به اتمام برسد.
وی تاکید کرد:با توجه به تعهدات متعدد شهرداری اصفهان در خصوص شروع عملیات اجرایی این پروژه در سال ۹۹ و با همکاری استانداری اصفهان هرچه سریعتر زمینه عملیات اجرایی ادامه این مسیر در حریم شهر اصفهان فراهم شود.

انتهای پیام/طغیانی