نظر به اینکه یک رسانه می تواند نقش موثری درجهت ارتقای بینش وسطح فرهنگ مخاطبین خود داشته باشد و با این باور که اطلاع رسانی به مردم و مسئولین می تواند موجب ترقی و پیشرفت گردد بر آن شدیم تا با راه اندازی وبسایت حاضر بستری فراهم نماییم تا از طریق آن بتوان آخرین قوانین ، مقررات، بخشنامه ها، اخبار و رویدادها را اطلاع رسانی نموده و علاوه بر آن پلی ارتباطی بین مردم و مسئولین شهرستان برخوار برقرار نموده تا بتوان بهتر از قبل نسبت به رفع موانع و مشکلات گام برداشت.اعتقاد ما این است که این مهم در سایه همکاری و همدلی مسئولین مختلف در سطح شهرستان و نیز ارائه نظرات سازنده ساکنین محترم شهرها و روستاهای زیر مجموعه این شهرستان میسر خواهد شد.
با تشکر مدیریت سایت