به گزارش شمال اصفهان؛در آیینی  550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد . در ادامه افتتاح بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن مهر استان اصفهان در سال ۹۴، ۵۵۰ واحد مسکن مهر در شهرهای دولت اباد و شهرضا با حضور اصغری مهر آبادی قائم مقام وزیر راه وشهرسازی افتتاح شد . […]

 به گزارش شمال اصفهان؛در آیینی  550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .
در ادامه افتتاح بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن مهر استان اصفهان در سال ۹۴، ۵۵۰ واحد مسکن مهر در شهرهای دولت اباد و شهرضا با حضور اصغری مهر آبادی قائم مقام وزیر راه وشهرسازی افتتاح شد .
از این تعداد ۳۷۰ واحد در شهر دولت اباد و ۱۸۰ واحد در شهرضا  می باشد که در آیینی در شهر دولت آباد به طور همزمان افتتاح شد .
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در این آیین گفت: دولت تعهد کرده بود تا پایان سال ۷۰۰ هزار واحد را تکمیل که تا کنون ۶۸۰ هزار واحد افتتاح شده و تا پایان هفته آینده ۲۰ هزار واحد دیگر در استان های خوزستان ، هرمزگان و شهرک پردیس افتتاح می شود و تعهد دولت محقق می شود .
احمد اصغری مهر آبادی افزود: انتقاد های که به دولت در خصوص مسکن مهر می شود بی مورد است روند ساخت با توجه به اعتبارات کند شده ولی تعطیل نشده است و تعهداتی که انجام شده تاکنون محقق شده است .
وی افزود: در استان اصفهان ۱۶۱ هزار واحد مسکن مهر کلنگ زنی شده که تا کنون بیش از ۱۴۰ هزار واحد افتتاح و به بهره برداری رسیده است و نیمی از  21 هزار واحد باقی مانده تا پایان خرداد و مابقی تا پایان شهریور ۹۵ افتتاح می شود.
 قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در خصوص فضاهای خدماتی مسکن های مهر گفت: طبق قانون ساماندهی متولی اصلی فضاهای خدماتی، دستگاه های متولی و مربوطه است و برای کمک به این طرح عظیم مسکن مهر ، تاکنون بیش از ۴۷۷ باب مدرسه ، ۴۳۰ مسجد ، و بیش از ۱۰۰ کلانتری کلنگ زنی شده که به طور میانگین ۳۰ درصد از این مجموعه ها به بهره برداری رسیده است و برای تکمیل و ساخت فضاهای خدماتی در سایت های دیگر مسکن مهر در سطح کشور  با توجه به عظم راسخ دولت ، نیازمند اعتبار و حمایت دولت و  دستگاه های مربوطه است.
در ابتدای این آیین محمد رضا عبدانی فرماندار و حسینعلی حاجی نماینده مجلس، مهمترین مشکلات مسکن مهر دولت آباد را راه های ارتباطی، جمع آوری نخاله های ساختمانی، دریافت ۵۰ میلیون ریال وجه اضافی از متقاضیان را از مهمترین مشکل های مسکن مهر دولت اباد نام بردند .
در این آیین، کلنگ ساخت مسجد و فضاهای فرهنگی مسکن مهر دولت آباد در زمینی با ۶۵۰ متر مساحت و  370 متر مربع زیر بنا و دو میلیارد ریال اعتبار اولیه  زده شد و قرار شد طی یکسال با کمک خیران تکمیل گردد .

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .

 

550 واحد مسکن مهر شهرهای دولت آباد و شهرضا افتتاح شد .