به گزارش شمال اصفهان؛رییس اداره بهزیستی شهرستان برخوار گفت: ‌شهرستان برخوار ۲۰ مهد کودک دارد که ۱۵ مهد در شهرها و ۴ مهد روستاها و یک آدینه مهد در شهر خورزوق فعال است .محمد نیل برگی در آیین افتتاحیه یک مهد کودک در شهر دولت آباد افزود:‌ در ۲۰ مهد کودک شهرستان برخوار ۷۰ مربی […]

به گزارش شمال اصفهان؛رییس اداره بهزیستی شهرستان برخوار گفت: ‌شهرستان برخوار ۲۰ مهد کودک دارد که ۱۵ مهد در شهرها و ۴ مهد روستاها و یک آدینه مهد در شهر خورزوق فعال است .
محمد نیل برگی در آیین افتتاحیه یک مهد کودک در شهر دولت آباد افزود:‌ در ۲۰ مهد کودک شهرستان برخوار ۷۰ مربی به تربیت و آموزش ۳۰۰ مهد آموز (شیرخوار، نوپا و نوباوه )‌ مشغول هستند .
این مهد کودک با ۱۰۰ میلیون ریال هزینه از بخش خصوص در شهر دولت آباد افتتاح شد و در دو سطح نوپا و نوباوه آموزش می دهد .