به گزارش شمال اصفهان؛امروز پیکر پاک شهید جانباز حسین امیری بر روی دستان مردم شهید پرور شهر حبیب آباد تشییع شد. . . . . . گزارش از شهروند خبرنگار: سید

به گزارش شمال اصفهان؛امروز پیکر پاک شهید جانباز حسین امیری بر روی دستان مردم شهید پرور شهر حبیب آباد تشییع شد.

گزارش تصویری/تشییع پیکر شهید جانباز حسین امیری

.

گزارش تصویری/تشییع پیکر شهید جانباز حسین امیری

.

گزارش تصویری/تشییع پیکر شهید جانباز حسین امیری

.

گزارش تصویری/تشییع پیکر شهید جانباز حسین امیری

.

گزارش تصویری/تشییع پیکر شهید جانباز حسین امیری

.

گزارش تصویری/تشییع پیکر شهید جانباز حسین امیری

گزارش از شهروند خبرنگار: سید