صدای برخوار-معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:افتتاح کنار گذر شرق اصفهان بار ترافیکی شمال ایران به اصفهان را کم می کند و این پروژه در ماه های آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش صدای برخوار،محمد باقر نوبخت در سفر خود به اصفهان و برخوار و بازدید از کنار گذر شرق اصفهان افزود:با توجه به اینه مسیر شیراز تا ایزدخواست اجرایی شد ،کنار گذر شرق اصفهان نیز می تواند ترافیک را از شمال ایران به سمت جنوب هدایت کند و همین موضوع برای دولت اهمیت دارد به همین علت امروز اخرین بازدید از این پروژه را خواهیم داشت.

وی تصریح کرد:دولت ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار  برای پروژه کنار گذر شرق اصفهان در نظر گرفته است و تاکنون ۲۰ میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت و ۸۰ میلیارد تومان دیگر نیز در آینده تزریق می شود و  دیدار بعدی برای بهره برداری از این پروژه می باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت:در سال ۱۳۹۹شبکه های ریلی گسترش می یابد همچنین  برنامه جامع زیرساخت در حوزه حمل و نقل اجرا می شود که حداقل ۵۱۸ کیلومتر به آزادراه کشور می افزاید.

نوبخت عنوان کرد:فردا طرح ۲ هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی برای افراد کم درامد آغاز می شود و موافقت نامه این طرح در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فردا مبادله می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد:طرح احداث یک هزار واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد(ره)روز جمعه آغاز خواهیم کرد که کمتر از یک سال به بهره برداری می رسد.

انتهای پیام/طغیانی