صدای برخوار ؛ مهندس اصغر رحیمی ، شهردار اسبق شهر جوشقان قالی با رأی قاطع منتخبین شورای ششم شهر دستگرد به عنوان شهردار جدید دستگرد انتخاب شد

به گزارش صدای برخوار ؛ به نقل از  روابط عمومی شهرداری دستگرد، شهردار جدید دستگرد پس از بررسی عملکرد و رزومه های ارسال شده به اعضای محترم دوره ششم شورای اسلامی شهر دستگرد و انجام تحقیقات میدانی رأی قاطع منتخبین را کسب کرد.

نگاهی کوتاه به سوابق و زندگینامه مهندس اصغر رحیمی

متولد ۱۳۶۱ اصفهان
فرزند: حسن

کارشناس ارشد مدیریت امور شهری
کارشناس مهندسی تکنولوژی معماری

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (واحد خوراسگان)
مدرس آموزشکده سما- دختران اصفهان
مدرس آموزشکده سما- پسران اصفهان

سوابق اجرایی:
شهردار جوشقان قالی
مدیر شهرسازی شهرداری قهدریجان
مدیر شهرسازی و خدمات شهری شهرداری بافران
بازرس نظارت ، ارزیابی و عملکرد شهرداری های استان از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان
جانشین شهردار قهجاورستان
مسئول امور حقوقی و املاک و توافقات شهرداری قهجاورستان
معاون شهردار قهجاورستان
مسئول شهرسازی شهرداری قهجاورستان
و…