صدای برخوار- مراسم کلنگ زنی ذکر خانه شهر دولت آباد با حضور مسئولان شهر دولت آباد و خیرین برگزار شد.

صدای برخوار- مراسم کلنگ زنی ذکر خانه شهر دولت آباد با حضور مسئولان شهر دولت آباد و خیرین برگزار شد.
به گزارش صدای برخوار، شهرداری دولت آبادزمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع برای ساخت این ذکر خانه واگذار کرده است.

انتهای پیام /طغیانی