صدای برخوار-عضو شورای شهر کمشچه گفت:رشد شاخه های درختان علت قطعی برق شهر کمشچه بوده و اداره برق هیچ نامه ای به شهرداری به منظور هرس شاخه های درختان نزده است.

رحیم جعفری در گفت و گو با خبرنگار صدای برخوار اظهارداشت:اداره برق متولی تامین برق کل شهرستان برخوار است و بایستی زمانی که احتمال بروز خطر یا خسارت را میدهد در زمینه پیشگیری از خطرات اقدام کند.

وی تصریح کرد:اداره برق برخوار ،باید در زمینه هرس شاخه های درختان که در مسیر شبکه برق قرار دارند ؛هشدار داده و به شهرداری ها نامه می زد که متاسفانه هیچ اقدامی در این زمینه نکرده است.
مهندس ربانیان رئیس بهره برداری شبکه برق برخوار در گفت و گو باصدای برخوار نیز علت قطعی برق را رشد شاخه های درختان دانست و افزود: شهرداری باید شاخه های درختان را هرس می کرد ،تا کنون قطعی برق علت دیگری نداشته است و با هرس درختان برق شهر کمشچه وصل شده است.
به گزارش صدای برخوار،همچنان پیام های مردمی مبنی بر قطع وصل برق کمشچه به صدای برخوار می رسد .

اما پرسشی که مطرح می شود این است که اصولا چرا باید درختان در زیر ستون های برق و دقیقا در مسیر عبور کابل ها و سیم های برق کاشته شوند؟ این موضوع پذیرفته نیست که درست در زیر سیم ها و کابل های برق درختانی کاشته شود که چندین برابر ستون های برق قد می کشد و کل مسیر را می بلعد. 

شرکت توزیع برق شهرستان باید در این زمینه حریم خیابان ها و معابر را مشخص کنند، آنها می توانند با تعامل و هم اندیشی با شهرداری به گونه ای بهتر محل کاشت درختان را مشخص کنند تا هیچ شاخ و برگی به حریم کابل های برق تجاوز نکند. 

انتهای پیام /طغیانی