مدیر جهاد کشاورزی شهرستان برخوار:پیش بینی می شود بیش از ۱۰ هزا تن خربزه از مزارع شهرستان برخوار برداشت شود

به گزارش صدای برخوار ؛ مدیر جهادکشاورزی شهرستان برخوار از برداشت خربزه از ۵۰۰ هکتار از مزارع شهرستان برخوار خبر داد.
عباس نقدی گفت: بیش از ۵۰۰ هکتار از مزارع در شهرستان برخوار زیر کشت خربزه از نوع و رقم سین رفته است که ۴۰۰ هکتار آن در شهر سین کشت شده است.
با هر بار آب دهی دو محصول آبیاری می شود
وی افزود: با توجه به خشکسالی های اخیر، کشاورزان خبره شهرستان برخوار با کشت تلفیقی و همزمان با خربزه، ذرت نیز کشت می کنند و با هربار آب دهی دو محصول آبیاری می شود و کشت خربزه به تنهایی با توجه به کمبود آب به صرفه نیست.
مدیر جهاد کشاورزی برخوار اظهار کرد: پیش بینی می شود از هر هکتار ۲۰ تن برداشت شود و تا پایان فصل برداشت بیش از ۱۰ هزار تن خربزه از مزارع شهرستان برخوار برداشت شود .
وی گفت: در این مزارع زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر بصورت مستقیم و یک هزار نفر بصورت غیر مستقیم فراهم شده است.

/انتهای پیام/