رئیس بهزیستی شهرستان برخوار گفت:برخی از معلولین نمی توانند هزینه درمانشان را تامین کنند از اینرو با کمک بهزیستی مخارج زندگیشان تامین می شود و اگر خیریه ای ویژه معلولین در شهرستان تاسیس شود خدمات بهتری به معلولین ارائه می شود.

به گزارش صدای برخوار ؛ رئیس بهزیستی شهرستان برخوار گفت:برخی از معلولین نمی توانند هزینه درمانشان را تامین کنند از اینرو با کمک بهزیستی مخارج زندگیشان تامین می شود و اگر خیریه ای ویژه معلولین در شهرستان تاسیس شود خدمات بهتری به معلولین ارائه می شود.
حسن مرادی در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود : در شهرستان برخوار دو هزار و ۳۰۰ مدد جوی توانبخشی تحت پوشش بهزیستی هستند به ۴۳۰ نفر مدد جوی حوزه اجتماعی نیز خدمات ارائه می شود.
وی با اشاره به اینکه ۸۰۰ نفر از مدد جویان دچار معلولیت جسمی و حرکتی هستند تصریح کرد: بهزیستی به ۳۵۸ نفر از سالمند نیز در مراکز روزانه در منزل خدمات ارائه می دهد .

رئیس بهزیستی شهرستان برخوار با اشاره به اینکه ۱۳ مرکز در حوزه پیشگیری و ۴ مرکز توانبخشی در شهرستان برخوار وجود دارد ، اظهار کرد: برخی از معلولین نمی توانند هزینه درمانشان را تامین کنند از اینرو با کمک بهزیستی مخارج زندگیشان تامین می شود و اگر خیریه ای ویژه معلولین در شهرستان تاسیس شود خدمات بهتری به معلولین ارائه خواهد شد.
مرادی در زمینه وام اشتغال ویژه معلولین گفت : تمام اعتبارات سال گذشته جذب شد .
وی تاکید کرد: شهرداری باید پیاده رو ها و فضاهای شهری را برای معلولین مناسب سازی کند.