صدای برخوار-خانه بهداشت کارگری و خانه فرهنگ در شرکت پارس زنده رود پلاست در منطقه صنعتی کمشچه به بهره برداری رسید.

به گزارش صدای برخوار به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان ، همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر خانه فرهنگ و خانه بهداشت کارگری در شرکت زنده رود پلاست در منطقه صنعتی کمشچه افتتاح گردیددر راستای صیانت از نیروی کار وحفظ سلامتی کارگران، ارائه خدمات بهداشتی بوسیله آموزش، آگاه شدن کارگران از خطراتی که آنان را تهدید میکند، ارتقاءدانش و ایجاد رفتارهای بهداشتی مناسب و سالم سازی محیط کار، پیشگیری ازبیماریهای ناشی از کار از مهمترین اهداف ایجاد خانه بهداشت کارگری در شرکت پارس زنده رود پلاست بود این مراسم با حضور جناب آقای حیدری مدیرکل محترم فرهنگی، اجتماعی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، جناب آقای نیرومند مدیرکل محترم اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، بنهری فرماندار شهرستان برخوار، سرکار خانم سلیمانی مدیر محترم امور اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و جمعی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار گردید اصلی ترین هدف خانه های بهداشت کارگری در کارخانجات ارتقاء سطح بهداشت ،سلامت وآگاهی گروه هدف شاغل درآن مکان می باشد. انجام معاینات دوره ای کارگران توسط پزشک شامل معاینات جسمی،بهداشتی وحرفه ای،مشاوره های روانشناسی،انجام کمکهای اولیه ،اجرای آموزشهای مختلف بهداشتی وپیشگیری از سوانح وحوادث جهت این گروه هدف وایجاد تعامل بین بخشی آن شرکت با کارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای توسط بهداشتیار ازفعالیتهای قابل انجام در خانه های بهداشت کارگری می باشد  همچنین خانه فرهنگ  دارای فضای آموزشی و …است و برای  بهره برداری مورد استفاده قرار گرفت . در ادامه از خط تولید شرکت پارس زنده رود پلاست بازدید به عمل آمد .