صدای برخوار-دل نوشته کشاورزان درخصوص قطار سریع السیر ،هزینه سنگین مرگ در دولت آباد و معمای جانبازان از مهم ترین رویدادهای خبری برخوار در هفته ای که گذشت می باشد.

صدای برخوار-دل نوشته کشاورزان درخصوص قطار سریع السیر ،هزینه سنگین مرگ در دولت آباد و معمای جانبازان از مهم ترین رویدادهای خبری برخوار در هفته ای که گذشت می باشد.
به گزارش صدای برخوار،ناصر حدادی از فعالان فرهنگی شهر دولت آباد جهت ایجاد مجموعه فرهنگی هنری و اقامتگاه بوم گردی اقدام به بازسازی منزل قدیمی کرده است.
ادامه خبر:
http://sedayeborkhar.ir/?p=20480
نبود آرامستان عمومی ،نابسامانی و اخذ هزینه های متفاوت از مردم برای شست و شوی اموات و قبر در شهر دولت آباد باعث نارضایتی مردم شده است .

شاید بتوان علت سرعت پایین اجرای پروژه جانبازان ضعف مسئولان در پیگیری و اجرای پروژه هایی همچون قطار سریع السیر و رینگ چهارم دانست.
http://sedayeborkhar.ir/?p=20504
دلنوشته کشاورزان در خصوص قطار سریع السیر و درگذشت نابهنگام حمیدرضا رجبیان روابط عمومی آموزش و پرورش برخوار نیز از دیگر رویداد های خبری برخوار در هفته ای که گذشت می باشد.
http://sedayeborkhar.ir/?p=20498