مرد ۵۸ ساله پس از ایست کامل قلبی تنفسی با تلاش تکنسین های اورژانس۱۱۵ شهرستان برخوار به زندگی دوباره بازگشت. طی تماسی با اتاق فرمان اورژانس شهرستان یک مورد درد در قفسه سینه مرد ۵۸ ساله اعلام که بلافاصله نزدیکترین واحد امدادی از پایگاه اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد. پرسنل فوریتهای پزشکی با بررسی […]

مرد ۵۸ ساله پس از ایست کامل قلبی تنفسی با تلاش تکنسین های اورژانس۱۱۵ شهرستان برخوار به زندگی دوباره بازگشت.

طی تماسی با اتاق فرمان اورژانس شهرستان یک مورد درد در قفسه سینه مرد ۵۸ ساله اعلام که بلافاصله نزدیکترین واحد امدادی از پایگاه اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

پرسنل فوریتهای پزشکی با بررسی اولیه بیمار تشخیص مشکلات قلبی داده و اقدام به انتقال بیمار به نزدیکترین مرکز درمانی نمودند که در حین انتقال به بیمارستان بیمار دچار ارست قلبی ریوی گردید؛ ولی با هوشیاری پرسنل و اقدام به انجام عملیات احیا، شوک و دارو درمانی، پس از حدود ۵ دقیقه نبض و تنفس بیمار به حالت عادی بازگشت.

بلافاصله بیمار با هماهنگی اتاق فرمان اورژانس به بیمارستان دکتر غرضی اصفهان جهت ادامه درمان و مراقبت انتقال داده شد.

گفتنی است آقایان افشین جمالی و امیر حسین حیدری تکنسین های حاضر در این عملیات احیا موفق بوده اند.

مرد 58 ساله با تلاش تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به زندگی بازگشت