به گزارش صدای برخوار ؛ گروه جهادی شمس با همکاری شبکه بهداشت و بهداری ناجا در طرح پایش سلامت خود که به نام شهید حیدرعلی آقاجانیان زینت گرفته اقدام به برگزاری برنامه پایش سلامت در کربکند نمود. در این فعالیت یک روزه حاضرین ضمن بررسی وضعیت سلامت جسمانی(قند خون ،فشارو …) ،گرفتن مشاوره تغذیه ، […]

به گزارش صدای برخوار ؛ گروه جهادی شمس با همکاری شبکه بهداشت و بهداری ناجا در طرح پایش سلامت خود که به نام شهید حیدرعلی آقاجانیان زینت گرفته اقدام به برگزاری برنامه پایش سلامت در کربکند نمود. در این فعالیت یک روزه حاضرین ضمن بررسی وضعیت سلامت جسمانی(قند خون ،فشارو …) ،گرفتن مشاوره تغذیه ، ویزیت رایگان شدند.

/انتهای پیام/