به گزارش شمال اصفهان؛دبیر کل دامپزشکی استان اصفهان در آیین آغاز اجرای طرح واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل گفت:‌این طرح از امروز در ۱۲ استان در ۱۰ هزار روستای کشور اجرا می شود.شهرام موحدی افزود: ‌ این طرح با همکاری بسیج سازندگی استان اصفهان در ۲۴ شهرستان اصفهان و ۳۷۵ روستا اجرا می شود.وی […]

به گزارش شمال اصفهان؛دبیر کل دامپزشکی استان اصفهان در آیین آغاز اجرای طرح واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل گفت:‌این طرح از امروز در ۱۲ استان در ۱۰ هزار روستای کشور اجرا می شود.
شهرام موحدی افزود: ‌ این طرح با همکاری بسیج سازندگی استان اصفهان در ۲۴ شهرستان اصفهان و ۳۷۵ روستا اجرا می شود.
وی هدف از اجرای این طرح را کنترل بیماری نیوکاسل، جلوگیری از تلفات طیور بومی و روستایی و جلوگیری از انتقال آن به طیور صنعتی نام برد .
مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان گفت ک‌در مرحله اول این طرح بیش از ۴۰۰ هزار طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل واکسینه می شوند .
مسوول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان گفت:‌ مرحله اول این طرح به مدت سه روز با تلاش ۱۹۱ تیم اجرایی با مشارکت ۳۸۲ نفر از بسیجیان استان اصفهان اجرا می شود.
سرهنگ سید حسین انوری افزود:‌ این طرح در راستای اقتصاد مقاومتی و افزایش طیور بومی انجام می شود و مرحله ی دوم آن سه ماه آینده اجرا می شود .

آغاز اجرای طرح واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل

.

آغاز اجرای طرح واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل

.

آغاز اجرای طرح واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل

.

آغاز اجرای طرح واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل

.

آغاز اجرای طرح واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل

.

آغاز اجرای طرح واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل

.

آغاز اجرای طرح واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل