به گزارش شمال اصفهان؛زورخانه های شهرستان.به میزبانی زورخانه علی ولی الله زمان آباد. به مناسبت ۱۷شوال روز فرهنگ پهلوانی و ایجاد وحدت بیشتر بین زورخانه های شهرستان برخوار. این گردهمایی به صورت دوره ای یک ماه در هر هفته در یکی از زورخانه انجام میشود.دوشنبه آینده زورخانه مولای درویشان سین برگزار می شود . . […]

به گزارش شمال اصفهان؛زورخانه های شهرستان.به میزبانی زورخانه علی ولی الله زمان آباد. به مناسبت ۱۷شوال روز فرهنگ پهلوانی و ایجاد وحدت بیشتر بین زورخانه های شهرستان برخوار. این گردهمایی به صورت دوره ای یک ماه در هر هفته در یکی از زورخانه انجام میشود.دوشنبه آینده زورخانه مولای درویشان سین برگزار می شود

گردهمایی زورخانه های شهرستان برخوار

.

گردهمایی زورخانه های شهرستان برخوار

.

گردهمایی زورخانه های شهرستان برخوار

.

گردهمایی زورخانه های شهرستان برخوار

این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید