به گزارش شمال اصفهان؛رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار در جمع خبر نگاران گفت:مأموران یگان حفاظت در عملیات گشت و مراقبت در منطقه در راستای حفاظت از جنگلها و مراتع مقدار ۷۰۹۵ کیلوگرم چوب از انواع تاغ و بلوط شمال جمع آوری کردند که توسط قاچاقچیان به منطقه آورده شد بود.ناصر نورمحمدیان در […]

به گزارش شمال اصفهان؛رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار در جمع خبر نگاران گفت:مأموران یگان حفاظت در عملیات گشت و مراقبت در منطقه در راستای حفاظت از جنگلها و مراتع مقدار ۷۰۹۵ کیلوگرم چوب از انواع تاغ و بلوط شمال جمع آوری کردند که توسط قاچاقچیان به منطقه آورده شد بود.
ناصر نورمحمدیان در ادامه افزود از این مقدار چوب قاچاق ۱۷۵۵ کیلو گرم چوب تاغ که تماما تر هستند توسط قاچاقچیان قطع شده بود کشف و ضبط شد و مقدار ۵۳۴۰ کیلو گرم چوب بلوط شمال هست که توسط قاچاقچیان برای تهیه زغال به منطقه برخوار آورده شده است

کشف بیش از 7 تن چوب قاچاق در برخوار

گفتنی است هفته گذشته نیز توسط یگان حفاظت منابع طبیعی بیش از ۲ تن چوب و ۱ تن ذغال بلوط جنگلهای زاگرس در یک کار گاه تولید زغال غیر مجاز در منطقه احمد آباد بخش حبیب آباد کشف و ضبط شده بود.