به گزارش شمال اصفهان ؛ صبح امروز جلسه ای در خصوص تب برفکی – خشکسالی- اتلاف سگ های ولگرد و…. با حضور بخشدار محترم-مدیریت شبکه بهداشت شهرستان-مدیریت شبکه دامپزشکی- نیروی انتظامی ،نماینده جهاد کشاورزی- شهرداران – دهیاران و روسای شوراهای اسلامی بخش در محل بخشداری بخش حبیب اباد تشکیل و اتخاذ گردیدکشاورزان از روشهای سنتی […]

به گزارش شمال اصفهان ؛ صبح امروز جلسه ای در خصوص تب برفکی – خشکسالی- اتلاف سگ های ولگرد و…. با حضور بخشدار محترم-مدیریت شبکه بهداشت شهرستان-مدیریت شبکه دامپزشکی- نیروی انتظامی ،نماینده جهاد کشاورزی- شهرداران – دهیاران و روسای شوراهای اسلامی بخش در محل بخشداری بخش حبیب اباد تشکیل و اتخاذ گردیدکشاورزان از روشهای سنتی پرهیز ، و برای آبیاری از روشهای نوین آبیاری ،دامداران موظفند نکات بهداشتی را در محل نگهداری دام رعایت کنند ،همچنین اتلاف سگ های ولگرد توسط شهرداران و دهیاران بخش ، و معدوم نمودن لاشه حیوانات ، یا اطلاع به مراجع زیربط.

پیش گیری از تب برفکی - خشکسالی و اتلاف سگهای ولگرد در بخش حبیب آباد

 

پیش گیری از تب برفکی - خشکسالی و اتلاف سگهای ولگرد در بخش حبیب آباد

 

پیش گیری از تب برفکی - خشکسالی و اتلاف سگهای ولگرد در بخش حبیب آباد

 

پیش گیری از تب برفکی - خشکسالی و اتلاف سگهای ولگرد در بخش حبیب آباد

 

پیش گیری از تب برفکی - خشکسالی و اتلاف سگهای ولگرد در بخش حبیب آباد

 

پیش گیری از تب برفکی - خشکسالی و اتلاف سگهای ولگرد در بخش حبیب آباد

 

پیش گیری از تب برفکی - خشکسالی و اتلاف سگهای ولگرد در بخش حبیب آباد