به گزارش شمال اصفهان؛صبح روز گذشته پاکسازی و نظافت پارک بزرگ جنگلی شهر حبیب آباد، باحضور آقای مهندس خدایی بخشدار محترم بخش حبیب آباد و پرسنل بخشداری – شهردار محترم واعضای شورای اسلامی این شهر – جمعی از نیروهای حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) -مدیریت و پرسنل اداره محیط زیست شهرستان برخوار-دهیاران و پرسنل […]

به گزارش شمال اصفهان؛صبح روز گذشته پاکسازی و نظافت پارک بزرگ جنگلی شهر حبیب آباد، باحضور آقای مهندس خدایی بخشدار محترم بخش حبیب آباد و پرسنل بخشداری – شهردار محترم واعضای شورای اسلامی این شهر – جمعی از نیروهای حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) -مدیریت و پرسنل اداره محیط زیست شهرستان برخوار-دهیاران و پرسنل دهیاری های بخش ، در محل پارک جنگلی شهر حبیب آباد برگزار گردید.

پاکسازی پارک جنگلی شهر حبیب آباد

 

پاکسازی پارک جنگلی شهر حبیب آباد

 

پاکسازی پارک جنگلی شهر حبیب آباد

 

پاکسازی پارک جنگلی شهر حبیب آباد

 

پاکسازی پارک جنگلی شهر حبیب آباد