به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از ایرنا ،در این رقابتها ۶۰۰ ورزشکاردر رشته های فوتسال ، هفت سنگ ، طناب کشی ، دال پلان ، لی لی و دویدن از ۱۸شهرستان استان حضورداشتند ودر دو سالن ورزشی شهید ایراندوست شهر میمه و سالن چند منظوره شهر وزوان به رقابت پرداختند.نتایج این مسابقات به شرح زیر […]

به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از ایرنا ،در این رقابتها ۶۰۰ ورزشکاردر رشته های فوتسال ، هفت سنگ ، طناب کشی ، دال پلان ، لی لی و دویدن از ۱۸شهرستان استان حضورداشتند ودر دو سالن ورزشی شهید ایراندوست شهر میمه و سالن چند منظوره شهر وزوان به رقابت پرداختند.
نتایج این مسابقات به شرح زیر است:
فوتسال:
مقام اول : فریدون شهر
مقام دوم : لنجان
مقام سوم : روستای ازان
طناب کشی با حضور ۱۲ تیم:
مقام اول : روستای ازان
مقام دوم : آران و بیدگل
مقام سوم : چادگان
هفت سنگ :
مقام اول : آران و بیدگل
مقام دوم : چادگان
مقام سوم : برخوار
لی لی تیمی با حضور ۱۲ تیم:
مقام اول : نائین
مقام دوم : چادگان
مقام سوم : اردستان
لی لی انفرادی با شرکت ۳۶ ورزشکار:
مقام اول مشترک: سید محمد مهدی فاطمی از شهرستان نائین و محمد رضایی از چادگان
مقام دوم: عرفان سیفی از شهرستان برخوار
مقام سوم: محمدجوادغفوری از برخوار
مسابقات دویدن با گونی در بخش تیمی با شرکت ۱۲:
مقام اول : لنجان
مقام دوم : چادگان
مقام سوم : مبارکه
مسابقات دویدن با گونی در بخش انفرادی با شرکت ۳۶ نفر:
مقام اول : آرش صابری از برخوار
مقام دوم : صادق نصیری از چادگان
مقام سوم مشترک:محمدرضا ملکوتی خواه از لنجان و محمد رضا رضایی از نائین
میمه در ۱۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قراردارد.