به گزارش پایگاه خبری شمال اصفهان؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست اصفهان، واحدهای مذکور صنایع تولید آجر بوده که از مهمترین واحدهای آلوده کننده محیط زیست در شهرستان برخوار محسوب می شود. اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار به منظور برخورد قاطع و قانونی با واحدهای آلاینده مستقر در شهرستان، اقدام به […]

به گزارش پایگاه خبری شمال اصفهان؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست اصفهان، واحدهای مذکور صنایع تولید آجر بوده که از مهمترین واحدهای آلوده کننده محیط زیست در شهرستان برخوار محسوب می شود.

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار به منظور برخورد قاطع و قانونی با واحدهای آلاینده مستقر در شهرستان، اقدام به تشکیل پرونده علیه این واحدها در دادسرای عمومی برخوار کرد.

برخوار در شمال اصفهان قرار دارد.