شطرنج با گرگها، عنوان جدیدترین اثر مجموعه تلوزیونی ثریاست. این مستند که دومین قسمت از سری مستندهای “سالهای هسته ای” است، ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۴ از شبکه اول به روی آنتن رفته است. دانلود فیلم مستند شطرنج با گرگ ها-قسمت اول دانلود فیلم مستند شطرنج باگرگها-قسمت دوم منبع: فرهنگ نیوز

شطرنج با گرگها، عنوان جدیدترین اثر مجموعه تلوزیونی ثریاست. این مستند که دومین قسمت از سری مستندهای “سالهای هسته ای” است، ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۴ از شبکه اول به روی آنتن رفته است.

دانلود فیلم مستند شطرنج با گرگ ها-قسمت اول

دانلود فیلم مستند شطرنج باگرگها-قسمت دوم

منبع: فرهنگ نیوز