به گزارش شمال اصفهان؛ در راستای کاهش حریم شهر حبیب آباد؛ دیروز جمعی از شهروندان حبیب آباد به نمایندگی از مردم شهر حبیب آباد با آقای حسینعلی حاجی نماینده شهرستان برخوار و شاهین شهر دیدار کردند و مراتب نارضایتی مردم شهر را از کاهش حریم شهر حبیب آباد به ایشان اعلام کردند. نتیجه این جلسه: […]

به گزارش شمال اصفهان؛ در راستای کاهش حریم شهر حبیب آباد؛ دیروز جمعی از شهروندان حبیب آباد به نمایندگی از مردم شهر حبیب آباد با آقای حسینعلی حاجی نماینده شهرستان برخوار و شاهین شهر دیدار کردند و مراتب نارضایتی مردم شهر را از کاهش حریم شهر حبیب آباد به ایشان اعلام کردند.
نتیجه این جلسه:
آقای حسینعلی حاجی قول داده اند در این رابطه با وزیر راه و شهرسازی کشور رایزنی‌های مربوطه را انجام دهند و یک جلسه ملاقات با ایشان برای نمایندگان مردمی شهر حبیب آباد ترتیب دهند.

در همین راستا نمایندگان مردم شهر حبیب آباد امروز در فرمانداری برخوار حضور خواهند یافت و مراتب نارضایتی خود را به ایشان اعلام خواهند کرد.

(شایسته است که این موضوع اطلاع رسانی شود. چرا که این موضوع حمایت هر چه بیشتر مردم شهر را می‌طلبد. ظاهرا حریم شهر به حدفاصل پمپ گاز حبیب آباد و پمپ بنزین حبیب آباد منتهی می گردد!!!! البته حریم دقیق حبیب آباد نیاز به بررسی دقیق تری دارد)
تکمیلی….
نتیجه جلسه امروز نمایندگان مردم شهر حبیب آباد در فرمانداری:
امروز صبح جمعی از نمایندگان مردمی حبیب آباد با همراهی آقای غلامعلی نیسانی عضو شورای شهر حبیب آباد در جلسه ی فرمانداری در راستای اعتراض به کاهش حریم شهر حبیب آباد شرکت کردند.

پس از برگزاری جلسه و بحث و گفتگو، فرمانداری برخوار اعتراض نمایندگان مردم شهر حبیب آباد را نسبت به اجحاف حقوق شهروندان این شهر در اثر کاهش حریم شهر حبیب آباد وارد دانستند و قول پیگیری این موضوع را دادند. و یادآور شدند که نیاز به حضور جمع کثیری از مردم شهر حبیب آباد برای پیگیری این موضوع در فرمانداری نیست و حضور و پیگیری چند نفر به نمایندگی از همه مردم شهر کفایت می کند.