به گزارش شمال اصفهان؛طی بازدید از پمپاژخانه شهرسین و گز درمورخ جمعه ۲۴اردیبهشت باحضور مدیرعامل شرکت و آب فاضلاب استان اصفهان و نماینده برخوار و شاهین شهرو میمه و شهردار و اعضای شورای شهر سین و در ادامه جلسه ای مشترک جهت بررسی مشکلات آب وفاضلاب در شهرداری برگزار گردید. دراین جلسه مهندس ابوالفضل توکلی […]

به گزارش شمال اصفهان؛طی بازدید از پمپاژخانه شهرسین و گز درمورخ جمعه ۲۴اردیبهشت باحضور مدیرعامل شرکت و آب فاضلاب استان اصفهان و نماینده برخوار و شاهین شهرو میمه و شهردار و اعضای شورای شهر سین و در ادامه جلسه ای مشترک جهت بررسی مشکلات آب وفاضلاب در شهرداری برگزار گردید. دراین جلسه مهندس ابوالفضل توکلی شهردار سین طی گزارشی از وضعیت شهر سین درخصوص عدم وجود شبکه فاضلاب در شهر و مشکلات شبکه آبرسانی محلات شهر وافت فشارآب درماههای گذشته وپیگیری جدی درخصوص موضوع مجموعه کارگاهی شهرک مواد غذایی ودرخواست همکاری شرکت آب وفاضلاب جهت طرح شبکه آبرسانی و شبکه فاضلاب و مشکلات آب دامداری های شهرسین مطالبی را عنوان نمودند که درادامه جلسه مهندس قیصری مدیر شرکت آبفا برخوار درخصوص حل مشکل افت فشار وموارد طرح شده ، عنوان نمودند:
 که اصلاحات درحوزه پمپاژخانه شهرهای سین و گز صورت گرفته و همچنین این اصلاحات خط انتقال آبرسانی شهرسین با دبی ۱۵لیتردرثانیه به ۲۵لیتردرثانیه در اوج مصرف ، افزایش یافته و مشکل این شهر از کمبود و افت فشار آب تا حدودی رفع شده و تاکنون مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال هزینه گردیده است .
 مهندس امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان درخصوص اجرای شبکه فاضلاب شهرسین اظهار امیدواری کردند که در سال ۹۶باتوجه به اینکه  اجرای شبکه فاضلاب شهرستان برخواراز ۷شهر و ۲روستا تعریف شده است شهرسین در ردیف اعتبارات ملی جهت اجرای شبکه فاضلاب قرار خواهد گرفت
که شهر سین طی مطالعات فاز اول جهت اجراشبکه داخلی فاضلاب شهرسین جمعا حدود۲۲کیلومتر و خط انتقال شبکه فاضلاب شهر تا سه راهی سین – دستگرد به فاصله ۶کیلومتر می باشد که اعتباری بالغ بر حدود۱۱میلیارد تومان مورد نیاز می باشد
همچنین با توجه به اینکه شهرسین شبکه فاضلاب آن براساس تراز، درکلکتور اصلی شهرهای گز،دستگرد،دولت آباد اجراء می شود، نیاز به تعریف واجرای تصفیه خانه فاضلاب ندارد
همچنین درپایان درخصوص رفع مشکلات محلات امیرالمومنین و میلاد بامشارکت شرکت و آب فاضلاب و پیگیری شهرداری و با همکاری شرکت و آب فاضلاب درفاز اول جهت طراحی شبکه آبرسانی مجموعه کارگاهی موادغذایی و رفع مشکلات دامداران و عملیاتی شدن اجرا شبکه آب شهر سین از خط شهر گز و تجهیز پمپاژخانه مواردی اتخاذ گردید

خدمتی دیگر به شهروندان شهرسین درسال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل

 

خدمتی دیگر به شهروندان شهرسین درسال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل

 

خدمتی دیگر به شهروندان شهرسین درسال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل

 

خدمتی دیگر به شهروندان شهرسین درسال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل

 

خدمتی دیگر به شهروندان شهرسین درسال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل