به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز جلسه ای با حضور اقای مهندس خدایی بخشدار محترم-شهردار و شورای اسلامی شهرحبیب آباد-نماینده محیط زیست و نماینده آب و فاضلاب شهرستان برخوار-جمعی از ساکنین شهرک آیت الله ادیب-ونماینده طلاب در محل بخشداری حبیب آباد تشکیل و پیرامون اصلاح و بهبود وضعیت پکیج تصفیه فاضلاب مسکن طلاب بحث و بررسی […]

به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز جلسه ای با حضور اقای مهندس خدایی بخشدار محترم-شهردار و شورای اسلامی شهرحبیب آباد-نماینده محیط زیست و نماینده آب و فاضلاب شهرستان برخوار-جمعی از ساکنین شهرک آیت الله ادیب-ونماینده طلاب در محل بخشداری حبیب آباد تشکیل و پیرامون اصلاح و بهبود وضعیت پکیج تصفیه فاضلاب مسکن طلاب بحث و بررسی شد ، در همین رابطه مقرر شد اقدام نهایی در این زمینه منوط به نظریه کارشناسان فنی و بویژه کارشناسان متخصص اداره آبفار استان گردد.

حل مشکل پکیج منازل طلاب شهر حبیب آباد

.

حل مشکل پکیج منازل طلاب شهر حبیب آباد

.

حل مشکل پکیج منازل طلاب شهر حبیب آباد

.

حل مشکل پکیج منازل طلاب شهر حبیب آباد

.

حل مشکل پکیج منازل طلاب شهر حبیب آباد

.

حل مشکل پکیج منازل طلاب شهر حبیب آباد