جلسه هماهنگی استقبال از کاروان عاشقان حسینی(ع) و زائران خمینی(ره) در گلزار شهدای شهرها و روستاهای بخش حبیب آباد در مورخ ۹۵/۳/۱۰ ۱-استقرار پلیس راهور در بخش حبیب آباد۲-ساماندهی به بحث جمع آوری زباله در بخش حبیب آباد.۳-مباحث مربوط حمل و نقل عمومی بخش حبیب آباد . . .

جلسه هماهنگی استقبال از کاروان عاشقان حسینی(ع) و زائران خمینی(ره) در گلزار شهدای شهرها و روستاهای بخش حبیب آباد در مورخ ۹۵/۳/۱۰
۱-استقرار پلیس راهور در بخش حبیب آباد
۲-ساماندهی به بحث جمع آوری زباله در بخش حبیب آباد.
۳-مباحث مربوط حمل و نقل عمومی بخش حبیب آباد

جلسه پسماند در محل بخشداری حبیب اباد تشکیل شد

.

جلسه پسماند در محل بخشداری حبیب اباد تشکیل شد

.

جلسه پسماند در محل بخشداری حبیب اباد تشکیل شد

.

جلسه پسماند در محل بخشداری حبیب اباد تشکیل شد