به گزرش شمال اصفهان؛به نقل از صدا وسیمای مرکز اصفهان،پس از یکسال پیگیری ، سه قنات در استان اصفهان به ایستگاه یونسکو رسید . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت : در نشست یونسکو که تیرماه در استامبول ترکیه برگزار شد […]

به گزرش شمال اصفهان؛به نقل از صدا وسیمای مرکز اصفهان،پس از یکسال پیگیری ، سه قنات در استان اصفهان به ایستگاه یونسکو رسید . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت : در نشست یونسکو که تیرماه در استامبول ترکیه برگزار شد ، پرونده ۱۱ قنات ایرانی از جمله سه قنات در استان اصفهان به ثبت میراث جهانی یونسکو رسید . وی افزود :از استان اصفهان قنوات مزد آباد میمه ، مون اردستان و قنات وزوان با توجه به ویژگی های خاص و منحصر به فرد در فهرست آثار جهانی ثبت شدند . قنات مزد آباد میمه با قدمت ۲۵۰۰ سال ، به طول ۱۸کیلومتر ، دارای دو رشته آب سرد و گرم و سه سد ذخیره آب زیر زمینی ، قنات مون واقع در شهرستان اردستان با قدمت ۸۰۰ سال تنها قنات دو طبقه جهان بطوری که آب هیچ یک از طبقات به دیگری نفوذ نمی کند و قنات وزوان با قدمت ۲۵۰۰ سال دارای سد ذخیره آب بصورتی که آب کشاورزی را حدود چهار ماه ذخیره می کند . پرونده ۱۱ قنات ایرانی بیستمین اثر از کشورمان بود که به ثبت جهانی در یونسکو رسید . از این ۲۰ اثر ثبت شده ، ۹ اثر متعلق به استان اصفهان می باشد