شمال اصفهان؛دادستان شهرستان شاهین شهر و میمه انتشار خبربرخورد و مراجعه به منازل شهروندان مالک سگهای خانگی را تکذیب کرد.محسن بوسعیدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، گفت: در خصوص ارشاد کسانی که به نگهداری سگهای تزیینی، سگ گردی در انظارعمومی و مزاحمتهای اجتماعی می پردازند دستور پیگیری […]

شمال اصفهان؛دادستان شهرستان شاهین شهر و میمه انتشار خبربرخورد و مراجعه به منازل شهروندان مالک سگهای خانگی را تکذیب کرد.
محسن بوسعیدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، گفت: در خصوص ارشاد کسانی که به نگهداری سگهای تزیینی، سگ گردی در انظارعمومی و مزاحمتهای اجتماعی می پردازند دستور پیگیری صادر شده است.

وی همچنین گفت: با نگه دارندگان سگ در منزل که بواسطه مزاحمت این حیوان، شاکی خصوصی دارند مطابق قانون برخورد می شود ولی هیچگونه دستور بدون شکایت مبنی بر مراجعه به منازل و جمع آوری سگها از سوی این دادستانی صادر نشده است.

بوسعیدی در پایان افزود: دارندگان سگ خانگی که مدعی هستند افرادی از سوی دادگستری و شبکه بهداشت با مراجعه به منازل آنان نسبت به جمع آوری و توقیف سگهای خانگی اقدام کرده اند، می توانند با مراجعه به دادستانی این شهرستان شکایت خود را طرح و پیگیری را کنند.

این تکذبیه در پی انتشار خبراعتراض آمیز انجمن حمایت از حیوانات مبنی بر جمع آوری سگهای خانگی در منازل شاهین شهر اعلام شد.