به گزارش پایگاه خبری شمال اصفهان؛صبح امروز جلسه ای با حضور دهیاران محترم بخش و رئیس شوراهای اسلامی روستاهای بخش در محل بخشداری تشکیل و اقای مهندس خدایی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن این ایام خجسته و تاکید بر حضور همگانی در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه ، و شرکت در انتخابات پیش رو […]

به گزارش پایگاه خبری شمال اصفهان؛صبح امروز جلسه ای با حضور دهیاران محترم بخش و رئیس شوراهای اسلامی روستاهای بخش در محل بخشداری تشکیل و اقای مهندس خدایی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن این ایام خجسته و تاکید بر حضور همگانی در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه ، و شرکت در انتخابات پیش رو ، وبا توجه به هماهنگی بعمل امده به زودی جمع اوری زباله روستاهای این بخش به صورت اصولی انجام شده وباهمکاری شهرداری دولت ایاد به ایستگاه بازیافت شهرستان انتقال داده خواهد شد تا از معظلاتی که تا کنون در اثر دفع یا سوزاندن زباله ها در روستاها بوجود می امد جلوگیری شود.همچنین هزینه مربوط به اجرای این طرح با مشارکت دهیاریها و شورای اسلامی بخش انجام می پذیرد.

به زودی زباله روستاهای بخش حبیب آباد به صورت اصولی جمع آوری میشود

 

به زودی زباله روستاهای بخش حبیب آباد به صورت اصولی جمع آوری میشود

 

به زودی زباله روستاهای بخش حبیب آباد به صورت اصولی جمع آوری میشود