به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز آقای مهندس خدایی بخشدار محترم بخش حبیب آباد از اردوهای جهادی فعال در روستاهای مرغ و دنبی بازدید و از زحمات این عزیزان قدردانی به عمل اوردند. . . . . . این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید

به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز آقای مهندس خدایی بخشدار محترم بخش حبیب آباد از اردوهای جهادی فعال در روستاهای مرغ و دنبی بازدید و از زحمات این عزیزان قدردانی به عمل اوردند.

دیدار بخشدار حبیب آباد از اردوهای جهادی روستای مرغ

.

دیدار بخشدار حبیب آباد از اردوهای جهادی روستای مرغ

.

دیدار بخشدار حبیب آباد از اردوهای جهادی روستای مرغ

.

دیدار بخشدار حبیب آباد از اردوهای جهادی روستای مرغ

.

دیدار بخشدار حبیب آباد از اردوهای جهادی روستای مرغ

.

دیدار بخشدار حبیب آباد از اردوهای جهادی روستای مرغ

این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید