شمال اصفهان؛دلنوشته:جهت شرکت در فراخان آثار هنری شهدای گمنام حبیب آبادبرادر گمنام سلاماز پرواز کبوتران چه خبر؟برادر از خاکریز های خالی برایمان بگورزمنده دلاور آن پوتین های خاک خورده ات خبر از نبردی سخت آورده اندآفرین بر تو شیر مرد روزگار ، که رزم زیبای تو گوش فلک را کر نموده وتمام سران و حاکمان […]

شمال اصفهان؛دلنوشته:جهت شرکت در فراخان آثار هنری شهدای گمنام حبیب آباد
برادر گمنام سلام
از پرواز کبوتران چه خبر؟
برادر از خاکریز های خالی برایمان بگو
رزمنده دلاور آن پوتین های خاک خورده ات خبر از نبردی سخت آورده اند
آفرین بر تو شیر مرد روزگار ، که رزم زیبای تو گوش فلک را کر نموده وتمام سران و حاکمان دژخیم را به لرزه انداخته
برادر! چهره خاک آلودت ، درد سالها دوری از وطن را فریاد میکند و درد و اندوه هجران خانواده و دوستان را به همراه می آورد.
برادر رزمنده خسته نباشی وقدومت به شهرمان را تبریک میگوییم.
ای کاش ! جهان بیداد از ظلم و ستم ، کمی به خود می آمد تا برای همین چند تکه استخوان بی پلاک نیز قدرو ارزشی دو چندان قائل می شد .
ای کاش چرخ گردون باز سی و چند سال پیش را تدایی می کرد تا خانواده چشم به راه شما چشمشان به دیدن شما نورانی می شد.
اما هیهات، واکنون ما، وامانده از قافله عشق
برای شما مهمانان شهرمان ، می شویم خواهر و برادر ، وبه پاس آن دلاوریها برای رزمنده های بی پلاک عزیزمان چنین می خوانیم
کجائید ای شهیدان خدایی
کجائید ای بلاجویان دشت کربلایی
نویسنده خانم صادقی