به گزارش شمال اصفهان؛حضور پر رنگ پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان برخوار در اغاز سال تحصیلی ۹۶_۹۵..کدهای دولت اباد.حبیب اباد.و سیمرغ.منطقه صنعتی. استقرار در میدان های اصلی سطح شهر برای ارایه خدمت هرچه سریعتر به همشریان محترم. . . .

به گزارش شمال اصفهان؛حضور پر رنگ پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان برخوار در اغاز سال تحصیلی ۹۶_۹۵..کدهای دولت اباد.حبیب اباد.و سیمرغ.منطقه صنعتی. استقرار در میدان های اصلی سطح شهر برای ارایه خدمت هرچه سریعتر به همشریان محترم.

حضور پرسنل اورژانس شهرستان برخوار در اغاز سال تحصیلی جهت ارائه خدمت به شهروندان

.

حضور پرسنل اورژانس شهرستان برخوار در اغاز سال تحصیلی جهت ارائه خدمت به شهروندان

.

حضور پرسنل اورژانس شهرستان برخوار در اغاز سال تحصیلی جهت ارائه خدمت به شهروندان

.

حضور پرسنل اورژانس شهرستان برخوار در اغاز سال تحصیلی جهت ارائه خدمت به شهروندان