به گزارش شمال اصفهان؛امشب جلسه قرآن در جوار قبور مطهر شهدای گمنام برگزار شد . . . . . . این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید

به گزارش شمال اصفهان؛امشب جلسه قرآن در جوار قبور مطهر شهدای گمنام برگزار شد

جلسه قرآن در جوار قبور شهدای گمنام حبیب اباد+عکس

.

جلسه قرآن در جوار قبور شهدای گمنام حبیب اباد+عکس

.

جلسه قرآن در جوار قبور شهدای گمنام حبیب اباد+عکس

.

جلسه قرآن در جوار قبور شهدای گمنام حبیب اباد+عکس

.

جلسه قرآن در جوار قبور شهدای گمنام حبیب اباد+عکس

.

جلسه قرآن در جوار قبور شهدای گمنام حبیب اباد+عکس

.

جلسه قرآن در جوار قبور شهدای گمنام حبیب اباد+عکس

این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید