به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر شبکه بهداشت ودرمان برخوار گفت: کارشناسان معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بازرسی ازاین واحد تولیدی غیرمجاز وغیراستاندارد انواع دستمال کاغذی که غیرقانونی و غیربهداشتی در شرایط بسیار نامناسب از نظر آلاینده های محیطی با برندهای تنسر ، پونتی وزیبا به […]

به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر شبکه بهداشت ودرمان برخوار گفت: کارشناسان معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بازرسی ازاین واحد تولیدی غیرمجاز وغیراستاندارد انواع دستمال کاغذی که غیرقانونی و غیربهداشتی در شرایط بسیار نامناسب از نظر آلاینده های محیطی با برندهای تنسر ، پونتی وزیبا به آدرس شهر قم با شماره پروانه بهداشتی ساخت جعلی کشف کردند. حسن کمالی افزود: محموله تولیدی جمع آوری و به ستاد شبکه بهداشت و درمان برخوار منتقل شد. وی گفت: پرونده واحد متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.
این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید