به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز جلسه تجلیل از بهترین های جشنواره جابر بن حیان – دانش آموزان ، ومربیان با حضور آقای مهندس خدایی بخشدار بخش حبیب آباد-آقای صادقیان معاون پشتیبانی ومنابع انسانی اموزش و پرورش شهرستان -اولیای دانش آموزان در آموزشگاه مقطع ابتدایی حاج مرتضی مریخی پور شهر حبیب آباد انجام گردید و جوایزی […]

به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز جلسه تجلیل از بهترین های جشنواره جابر بن حیان – دانش آموزان ، ومربیان با حضور آقای مهندس خدایی بخشدار بخش حبیب آباد-آقای صادقیان معاون پشتیبانی ومنابع انسانی اموزش و پرورش شهرستان -اولیای دانش آموزان در آموزشگاه مقطع ابتدایی حاج مرتضی مریخی پور شهر حبیب آباد انجام گردید و جوایزی به رسم یادبود از طرف بخشدار محترم به دانش اموزان و آموزگاران این آموزشگاه اهدا گردید.

تجلیل از بهترین های جشنواره جابر بن حیان در بخش حبیب آباد

 

تجلیل از بهترین های جشنواره جابر بن حیان در بخش حبیب آباد

 

تجلیل از بهترین های جشنواره جابر بن حیان در بخش حبیب آباد

 

تجلیل از بهترین های جشنواره جابر بن حیان در بخش حبیب آباد

 

تجلیل از بهترین های جشنواره جابر بن حیان در بخش حبیب آباد

 

تجلیل از بهترین های جشنواره جابر بن حیان در بخش حبیب آباد

 

تجلیل از بهترین های جشنواره جابر بن حیان در بخش حبیب آباد

 

تجلیل از بهترین های جشنواره جابر بن حیان در بخش حبیب آباد

 

تجلیل از بهترین های جشنواره جابر بن حیان در بخش حبیب آباد

 

تجلیل از بهترین های جشنواره جابر بن حیان در بخش حبیب آباد