به گزارش شمال اصفهان؛ به نقل از شهرداری سین،در مورخ ۱۷ اسفند نمایشگاهی تحت عنوان صنایع دستی از جمله قلم کاری ، ویترایی ، فرزکاری ، روبان دوزی ، گل کریستال ، نقاشی و خطاطی ویژه بانوان شهر سین در پایگاه مقاومت بسیج حضرت معصومه (س) شهر سین برپا شد که شهردار به همراه اعضای […]

به گزارش شمال اصفهان؛ به نقل از شهرداری سین،در مورخ ۱۷ اسفند نمایشگاهی تحت عنوان صنایع دستی از جمله قلم کاری ، ویترایی ، فرزکاری ، روبان دوزی ، گل کریستال ، نقاشی و خطاطی ویژه بانوان شهر سین در پایگاه مقاومت بسیج حضرت معصومه (س) شهر سین برپا شد که شهردار به همراه اعضای شورای اسلامی شهر از این نمایشگاه بازدیدبعمل آوردند.
نمایشگاه صنایع دستی صنایع دستی از جمله قلم کاری ، ویترایی ، فرزکاری ، روبان دوزی ، گل
کریستال ، نقاشی و خطاطی ویژه بانوان شهر سین در پایگاه مقاومت بسیج حضرت
معصومه (س) شهر سین برپا شد
 

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در شهر سین برخوار

 

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در شهر سین برخوار

 

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در شهر سین برخوار

 

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در شهر سین برخوار