بایگانی‌ها ساختمان ثبت احوال - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
ضرورت پیگیری جهت ترمیم ساختمان ثبت احوال ۰۸ آذر ۱۳۹۹

ضرورت پیگیری جهت ترمیم ساختمان ثبت احوال

صدای برخوار-فرماندار برخوار اظهار کرد: رئیس ثبت احوال برخوار با هماهنگی اداره کل ثبت احوال جهت ترمیم این ساختمان پیگیری می کند.

غبار فراموشی مسئولان بر ساختمان ثبت احوال برخوار/ ضرورت پیگیری نماینده و فرماندار جهت تامین اعتبار ۰۵ آبان ۱۳۹۹

غبار فراموشی مسئولان بر ساختمان ثبت احوال برخوار/ ضرورت پیگیری نماینده و فرماندار جهت تامین اعتبار

صدای برخوار-بیش از دو سال از تعطیلی ساختمان ثبت احوال شهرستان برخوار میگذر اما متاسفانه اقداماتی جهت نوسازی و بازسازی انجام نشده است .