بایگانی‌ها زمین چمن - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
بهره برداری از زمین چمن شهرهای خورزوق،سین و شاپورآباد با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان ۰۲ شهریور ۱۳۹۹

بهره برداری از زمین چمن شهرهای خورزوق،سین و شاپورآباد با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان

صدای برخوار-رئیس ورزش و جوانان شهرستان برخوار گفت :زمین چمن سه شهر برخوار روز سه شنبه با حضور وزیر ورزش و جوانان به بهره برداری می رسد.