بایگانی‌ها حیاتی - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
پدافند عامل و غیرعامل چیست؟ ۰۸ آبان ۱۳۹۵

پدافند عامل و غیرعامل چیست؟

شمال اصفهان؛پدافند عامل و غیرعامل چیست؟چکیده: پدافند در مفهوم کلی، دفع، خنثی کردن و یا کاهش تاثیرات اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی به اهداف خودی است. پدافند به دو بخش تقسیم می‌شود ۱- پدافند عامل ۲- پدافند غیرعاملعلاقه به حیات و حفظ بقاء به طور غریزی در هر انسانی وجود دارد لذا در […]