بایگانی‌ها حمیدرضا فدایی - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
سهم عوارض آلودگی شهرستان برخوار صفر است ۲۵ تیر ۱۳۹۷
شهردار دولت آباد اظهار داشت:

سهم عوارض آلودگی شهرستان برخوار صفر است

صدای برخوار-شهردار دولت آباد گفت:سهم عوارض آلودگی شهرستان برخوار نسبت به جمعیت و شاخص آلودگی صفر است.

حذف کاغذ در ایام نوروز در راستای هماهنگی با برنامه ششم توسعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۶

حذف کاغذ در ایام نوروز در راستای هماهنگی با برنامه ششم توسعه

شهرداری دولت آباد در راستای هماهنگی با برنامه ششم توسعه، بروشورهای فرهنگی و راهنمای مسافران را به صورت نرم افزار در اختیار آنها قرار خواهد داد.