به گزارش شمال اصفهان؛ به نقل از سیدالکریم ،طبق آمار مرکز مشاوه آستان مقدس حضرات سیدالکریم(علیهما السلام)، این مرکز در سال ۱۳۹۴، بالغ بر ۳۸۰ مراجعه حضوری، ۴۰کارگاه آموزشی در قالب سلسله نشست های خانواده آسمانی، ۱۹ کارگاه آموزشی ویژه خواهران و ۱۶ کارگاه آموزشی ویژه برادران را برگزار نموده است .   شایان ذکر […]

به گزارش شمال اصفهان؛ به نقل از سیدالکریم ،طبق آمار مرکز مشاوه آستان مقدس حضرات سیدالکریم(علیهما السلام)، این مرکز در سال ۱۳۹۴، بالغ بر ۳۸۰ مراجعه حضوری، ۴۰کارگاه آموزشی در قالب سلسله نشست های خانواده آسمانی، ۱۹ کارگاه آموزشی ویژه خواهران و ۱۶ کارگاه آموزشی ویژه برادران را برگزار نموده است .

گزارش آماری مراجعات مرکز مشاوره آستان مقدس سیدالکریم در سال 1394

 

شایان ذکر است مراجعات حضوری به این مرکز شامل مشاوره ازدواج، خانواده، تحصیلی، شغلی، برنامه ریزی ویژه کنکور، انتخاب رشته و … می باشد