صدای برخوار-همزمان با پایداری هوا و تشدید پایش های میدانی ، پایش ۳۵ واحد صنعتی در شهرستان برخوار انجام شد .

صدای برخوار-رئیس محیط زیست برخوار گفت : همزمان با پایداری هوا و تشدید پایش های میدانی ، پایش ۳۵ واحد صنعتی در شهرستان برخوار انجام شد .

به گزارش صدای برخوار، محمد ولید مغربی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار گفت: همزمان با پایداری هوا و تشدید پایش های میدانی، ۳۵ واحد صنعتی در ۴۸ ساعت گذشته توسط این اداره مورد پایش زیست محیطی قرار گرفت و برای ۵واحد آلاینده اخطار زیست محیطی صادر شد.

وی با بیان اینکه در این باره به ۲۵ واحد نیز تذکر شفاهی داده شد، گفت: با توجه به پدیده وارونگی دما در ماههای سرد سال و افزایش تعداد روزهای آلاینده در چارچوب تشدید پایش های میدانی اجرای قانون هوای پاک در مصوبات جلسه اخیر استانی آلودگی هوا طرح تشدید پایش واحدهای صنعتی ، خدماتی و کشاورزی در دستور کار اداره این شهرستان قرار دارد.

وی افزود: این واحدهای صنعتی اخطار زیست محیطی گرفتند و درصورتی که برای برطرف شدن آلایندگی خود اقدام نکردند به مراجع قضایی معرفی می شوند.

بر اساس استانداردهای محیط زیست، صاحبان واحدهای صنعتی و خدماتی موظف به رعایت و کاهش آلایندگی واحدهای خود هستند در غیراین صورت، واحد آنها تا رفع کامل آلایندگی پلمب می شود.

طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی و موجب آلودگی محیط زیست شناخته شود، ممنوع است .

انتهای پیام/ طغیانی