به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با روز ملی روستا اکیپی از پزشکان متخصص (دندانپزشک-چشم پزشک-ارتوپد-مامایی-عمومی) تحت محوریت و مدیریت جمعیت هلال احمر شهرستان برخوار و با هماهنگی های انجام شده توسط بخشداری حبیب آباد و دهیاری از ساعت ۹ لغایت ۱۴ در محل روستاهای علی ابادچی و پروانه حضور یافته و نسبت به ویزیت رایگان به […]

به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با روز ملی روستا اکیپی از پزشکان متخصص (دندانپزشک-چشم پزشک-ارتوپد-مامایی-عمومی) تحت محوریت و مدیریت جمعیت هلال احمر شهرستان برخوار و با هماهنگی های انجام شده توسط بخشداری حبیب آباد و دهیاری از ساعت ۹ لغایت ۱۴ در محل روستاهای علی ابادچی و پروانه حضور یافته و نسبت به ویزیت رایگان به کلیه اهالی روستا اقدام نمودند.

ویزیت رایگان روستاهای بخش حبیب آباد به مناسبت روز ملی روستا

.

ویزیت رایگان روستاهای بخش حبیب آباد به مناسبت روز ملی روستا

.

ویزیت رایگان روستاهای بخش حبیب آباد به مناسبت روز ملی روستا

.

ویزیت رایگان روستاهای بخش حبیب آباد به مناسبت روز ملی روستا

.

ویزیت رایگان روستاهای بخش حبیب آباد به مناسبت روز ملی روستا

.

ویزیت رایگان روستاهای بخش حبیب آباد به مناسبت روز ملی روستا

.

ویزیت رایگان روستاهای بخش حبیب آباد به مناسبت روز ملی روستا