به گزارش شمال اصفهان؛ اسدالله یکتا کمدین برتر دهه چهل با انتشار تصویر زیر در پست اینستا گرامش گلایه ها وناگفته هایش را این چنین نوشتتصدقتان گردم روزگاری دنیا به کامم تلخی بود وتلخی…. نمیدانم آن روزها چه شده بود که بجای صدای تکراری وکسل کننده ی صدا ، دوربین،حرکت، “واژه های” شوووش،مترووو،هفته تیررر شده […]

به گزارش شمال اصفهان؛ اسدالله یکتا کمدین برتر دهه چهل با انتشار تصویر زیر در پست اینستا گرامش گلایه ها وناگفته هایش را این چنین نوشت
تصدقتان گردم روزگاری دنیا به کامم تلخی بود وتلخی…. نمیدانم آن روزها چه شده بود که بجای صدای تکراری وکسل کننده ی صدا ، دوربین،حرکت، “واژه های” شوووش،مترووو،هفته تیررر شده بود نجوای زبان وگوش من!!!
هر روز شش صبح کیسه ای بود که در آن مقداری شرم وحیا مقدار زیادی مردانگی وغیرت،همراه با شهرت وتجربه ای دیرینه میریختم وآن را روی دوشم میکشیدم راستی یادم رفت چند بسته ای هم “سیگار” در سمت دیگر دستانم سنگینی میکرد…
بگزریم از اینکه از خانه تا مترو چه به سرمان در سرما و گرما می آمد وبگزریم از مسیر پیر کننده ی مترو تا هفت تیر وسیگار فروشی های کمدین برتر دهه چهل !!!
من عمری خنده را مهمانشان کردم ونمیدانستم که آنها در گریه هایم مرا تنها میزارند…
وخداوند این روزها کنارم است !! نمیدانم در کنارم چای میخورد یا نه !! اما میبینم که کنارم میخندد ومیبینم که روزهای خوب دارد برمیگردد سخن کوتاه کنم،خوشحالم که اینروزها شماها را دارم و خوشحالم که دوباره میتوانم برایتان بخندم…
تصدقتان اسدالله یکتا کمدین برتر دهه چهل

نا گفته های کمدین برتر دهه چهل

.

نا گفته های کمدین برتر دهه چهل

کلیپ گلایه های اسدالله یکتا در برنامه خندوانه