به گزارش صدای برخوار ؛ شعری زیبا با عنوان «یاد خدا» سروده شده توسط شاعر گرانقدر آقای حامد نریمانی (آزاد) اختصاصی برای پایگاه خبری شمال اصفهان اگر دنیا به کامت خوش نیامدهزاران غصه برجان تو آمداگر از شغل تو سودی نیامدخجالت از دو چشمانت سر آمداگر پیکی زحق بهرت نیامدز نزدیکان صدای جاز آمدرفیقان را […]

به گزارش صدای برخوار ؛ شعری زیبا با عنوان «یاد خدا» سروده شده توسط شاعر گرانقدر آقای حامد نریمانی (آزاد) اختصاصی برای پایگاه خبری شمال اصفهان

اگر دنیا به کامت خوش نیامد
هزاران غصه برجان تو آمد
اگر از شغل تو سودی نیامد
خجالت از دو چشمانت سر آمد
اگر پیکی زحق بهرت نیامد
ز نزدیکان صدای جاز آمد
رفیقان را معاف از ماجرا کن
به تقدیر و دل خود اکتفا کن
ببین چندین سحر گه خواب بودی
کدامین ذکر را بر لب گشودی
کدامین انبیا را یاد کردی
کدامین برده را آزاد کردی
اگر خواهی که حل گردد مصیبت
به پیش حق برو با گردنی کج
نماز شب بخوان در نیمه شب
به دل اسم اعظم بگو هرزمان
الهی به الله و به رحمان

شاعر:دوست عزیزم برادر نریمانی
کپی برداری و انتشار این اشعار بدون درج عنوان و لینک پایگاه خبری شمال اصفهان غیر قانونی و حرام می باشد می باشد
درباره حامد نریمانی