به گزارش شمال اصفهان؛شب گذشته مسئولین شهرستان با خانواده شهید عبدالحسین یوسفیان دیدارکردندشب گذشته با حضور سرپرست فرماندارى آقاى مهندس محمود سلطانى وجناب سرهنگ صادقى فرماندهى محترم نیروی انتظامى شهرستان ،حاج آقا شیخ حسین خادمى،حاج آقا شیخ مسعود قاسمیان وخانواده شهید ایمانى پور وهیت همراه ،ورزشکاران شهر سین،گز و دستگرد بعد از ورزش باستانی با […]

به گزارش شمال اصفهان؛شب گذشته مسئولین شهرستان با خانواده شهید عبدالحسین یوسفیان دیدارکردند
شب گذشته با حضور سرپرست فرماندارى آقاى مهندس محمود سلطانى وجناب سرهنگ صادقى فرماندهى محترم نیروی انتظامى شهرستان ،حاج آقا شیخ حسین خادمى،حاج آقا شیخ مسعود قاسمیان وخانواده شهید ایمانى پور وهیت همراه ،ورزشکاران شهر سین،گز و دستگرد بعد از ورزش باستانی با خانواده شهید مدافع حرم عبدالحسین یوسفیان دیدار کردند
در ابتدا مرشد علیرضا قربانى با صداى گرم خود مدیحه سرایى نمود
در این دیدار یکی از همرزمان شهید یوسفیان به خاطره گوئی پرداخت و گفت این شهید بزرگوار یک تنه با تیربار در مقابل دشمن ایستاد و با این رشادت توانست تعدادی از همرزمانش را که مجروح شده بودند نجات دهد.
و در پایان به رسم یادبود لوح تقدیر از طرف حسین جوادیان ریس هیت پهلوانى و زور خانه اى شهرستان برخوار تقدیم پدر شهید والامقام شد

دیدار ورزشکاران و مسئولین شهرستان برخوار با خانواده شهید یوسفیان

.

دیدار ورزشکاران و مسئولین شهرستان برخوار با خانواده شهید یوسفیان

.

دیدار ورزشکاران و مسئولین شهرستان برخوار با خانواده شهید یوسفیان

.

دیدار ورزشکاران و مسئولین شهرستان برخوار با خانواده شهید یوسفیان

.

دیدار ورزشکاران و مسئولین شهرستان برخوار با خانواده شهید یوسفیان

.

دیدار ورزشکاران و مسئولین شهرستان برخوار با خانواده شهید یوسفیان

.

دیدار ورزشکاران و مسئولین شهرستان برخوار با خانواده شهید یوسفیان

.

دیدار ورزشکاران و مسئولین شهرستان برخوار با خانواده شهید یوسفیان

.

دیدار ورزشکاران و مسئولین شهرستان برخوار با خانواده شهید یوسفیان

.

دیدار ورزشکاران و مسئولین شهرستان برخوار با خانواده شهید یوسفیان

.

دیدار ورزشکاران و مسئولین شهرستان برخوار با خانواده شهید یوسفیان

.

دیدار ورزشکاران و مسئولین شهرستان برخوار با خانواده شهید یوسفیان