به گزارش شمال اصفهان؛ روز گذشته به مناسبت فرارسیدن روز معلم مراسمی با حضور آقای مهندس خدایی بخشدار محترم بخش حبیب آباد – آقای بابایی مدیریت آموزش پرورش شهرستان برخوار شهردار محترم واعضای شورای اسلامی شهر شاپورایاد -دهیارمحترم و اعضای شورای اسلامی روستای علی آباد ملاعلی-به همراه جمعی از معلمان در محل مدارس برگزار و […]

به گزارش شمال اصفهان؛ روز گذشته به مناسبت فرارسیدن روز معلم مراسمی با حضور آقای مهندس خدایی بخشدار محترم بخش حبیب آباد – آقای بابایی مدیریت آموزش پرورش شهرستان برخوار شهردار محترم واعضای شورای اسلامی شهر شاپورایاد -دهیارمحترم و اعضای شورای اسلامی روستای علی آباد ملاعلی-به همراه جمعی از معلمان در محل مدارس برگزار و ضمن بزرگداشت روز معلم ، از آموزگاران این شهر و روستا قدردانی بعمل آمد.

تجلیل از مقام معلم در شهر شاپورآباد و روستای علی آباد ملاعلی+عکس

 

تجلیل از مقام معلم در شهر شاپورآباد و روستای علی آباد ملاعلی+عکس

 

تجلیل از مقام معلم در شهر شاپورآباد و روستای علی آباد ملاعلی+عکس

 

تجلیل از مقام معلم در شهر شاپورآباد و روستای علی آباد ملاعلی+عکس

 

تجلیل از مقام معلم در شهر شاپورآباد و روستای علی آباد ملاعلی+عکس

 

تجلیل از مقام معلم در شهر شاپورآباد و روستای علی آباد ملاعلی+عکس

 

تجلیل از مقام معلم در شهر شاپورآباد و روستای علی آباد ملاعلی+عکس

 

تجلیل از مقام معلم در شهر شاپورآباد و روستای علی آباد ملاعلی+عکس

 

تجلیل از مقام معلم در شهر شاپورآباد و روستای علی آباد ملاعلی+عکس