به گزارش شمال اصفهان؛ با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر ۱۲۶میلیارد ریال افتتاح شد . در این آیین یادمان شهدای گمنام دولت آباد،‌ بوستان مادر دولت آباد، میدان آیت الله مدرس دولت آبادی و بلوار امامزاده محمود و زیرسازی و آسفالت خیابان اکباتان و بوعلی سینا در منطقه صنعتی دولت […]

به گزارش شمال اصفهان؛ با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر ۱۲۶میلیارد ریال افتتاح شد .
در این آیین یادمان شهدای گمنام دولت آباد،‌ بوستان مادر دولت آباد، میدان آیت الله مدرس دولت آبادی و بلوار امامزاده محمود و زیرسازی و آسفالت خیابان اکباتان و بوعلی سینا در منطقه صنعتی دولت آباد به بهره برداری رسید .
یادمان شهدای گمنام با ۹۰ متر زیر بنا و محوطه سازی ۴۰۰ متر مربع با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، ‌بوستان مادر در زمینی با ۱۲۰ هزار متر مربع با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبارکه سرانه فضای سبز هر نفر از ۱۳٫۸ به ۱۸ متر مربع می رسد، ‌میدان آیت الله مدارس و بلوار امامزاده محمود به طول ۴ کیلومتر و ۱۵ میلیارد ریال اعتبار و زیرسازی و آسفالت خیابان اکباتان و بوعلی منطقه صنعتی به طول دو هزار و ۵۰۰ متر با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .

.

با حضور استاندار اصفهان چهار طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 126میلیارد ریال افتتاح شد .