به گزارش خبرنگار ورزشی شمال اصفهان؛طی مراسمی در تاریخ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ بمناسبت ایام الله دهه فجر در باشگاه صالحین خورزوق برخوار در جمعی بسیار دوستانه ضمن انجام تمرین وآموزش کیوکوشین کاراته باحضور و توسط هانشی عبدالرضا عسکری بینان گذار کیوکوشین کاراته برخوار وشاهین شهر وجناب شیهان علی عسکری وبا حضور جناب سن سی ایمان معمار مسول کمیته […]

به گزارش خبرنگار ورزشی شمال اصفهان؛طی مراسمی در تاریخ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ بمناسبت ایام الله دهه فجر در باشگاه صالحین خورزوق برخوار در جمعی بسیار دوستانه ضمن انجام تمرین وآموزش کیوکوشین کاراته باحضور و توسط هانشی عبدالرضا عسکری بینان گذار کیوکوشین کاراته برخوار وشاهین شهر وجناب شیهان علی عسکری وبا حضور جناب سن سی ایمان معمار مسول کمیته فرهنگی هیات کاراته شهرستان برخوار و استاد با اخلاق جناب احسان یارمحمدی برگزار گردید
در پایان استاد یار محمدی به نمایندگی از طرف کیوکوشین کاران شهر افتاب از زحمات بیش از ۳۵سال هانشی عبدالرضا عسکری و شیهان علی عسکری و از زحمات اقای سن سی ایمان معمار بخاطر زحماتی که در طی این چند سال جهت اطلاع رسانی و امور فرهنگی کاراته شهرستان برخوار کشیدند توسط اقای استاد احسان یار محمدی تقدیروتشکر بعمل امد

از اساتید وفعالان کاراته برخوار در دهه فجرتجلیل شد

.

از اساتید وفعالان کاراته برخوار در دهه فجرتجلیل شد

.

از اساتید وفعالان کاراته برخوار در دهه فجرتجلیل شد

.

از اساتید وفعالان کاراته برخوار در دهه فجرتجلیل شد

.

از اساتید وفعالان کاراته برخوار در دهه فجرتجلیل شد

.

از اساتید وفعالان کاراته برخوار در دهه فجرتجلیل شد

.

از اساتید وفعالان کاراته برخوار در دهه فجرتجلیل شد

باشگاه صالحین خورزوق شهرافتاب برخوار
استاد احسان یار محمدی